Πέμπτη 10 Απριλίου 2014
ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙI ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ ΑΙΘΟΥΣΑ IV
12.00- 14.00 Προσέλευση - Εγγραφές
14.00- 15.00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2
15.00- 16.00 Ελαφρύ Γεύμα
16.00- 17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  3 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  4
17.30- 19.00 ΔOΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ι  
19.00- 19.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
19.30- 20.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
20.00 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 
ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙI ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ ΑΙΘΟΥΣΑ IV
09.00- 10.30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 4
10.30- 11.00 Διάλειμμα καφέ & επίσκεψη στα e-posters
11.00- 12.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  6 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  7 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  8
12.30- 14.00 ΔOΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΙ  
14.00- 15.00 Ελαφρύ Γεύμα
15.00- 16.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  9 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  12
16.30- 18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  13 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  14 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  16
18.00- 18.30 Διάλειμμα καφέ & επίσκεψη στα e-posters
18.30- 19.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Ι  
19.00- 20.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  17 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   18 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   20

                                                                               
Σάββατο 12 Απριλίου 2014
ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙI ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ ΑΙΘΟΥΣΑ IV ΑΙΘΟΥΣΑ V
09.00- 10.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   21 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 5 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 6  
10.30- 11.00 Διάλειμμα καφέ & επίσκεψη στα e-posters
11.00- 12.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  23 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  24 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  25 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  26
12.30- 14.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΙΙ  
14.00- 15.00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΨΕ Ελαφρύ Γεύμα
15.00- 16.30  
16.30- 18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  27 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  28 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  29 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   30 ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΨΕ
18.00- 18.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ  
18.30- 19.00 Διάλειμμα καφέ & επίσκεψη στα e-posters
19.00- 19.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙΙ  
19.30- 20.00 ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  31 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   32  
20.00- 20.30 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΔΙΑΛΕΞΗ 4
20.30- 21.00 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΔΙΑΛΕΞΗ 6

Κυριακή 13 Απριλίου 2014  
ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙI ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ ΑΙΘΟΥΣΑ IV
09.00- 10.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   33 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 34 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 7 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 8
10.30- 11.00 Διάλειμμα καφέ & επίσκεψη στα e-posters
11.00- 12.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  35 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  36 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  37 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  38
12.30- 13.00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
& ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ